Miejsce, gdzie łączy się pasja, nauka i biznes 


 

kam minc juch2 daro2

Historia nauki o korozji na Politechnice Gdańskiej rozpoczyna się od momentu wznowienia w jej murach działalności dydaktycznej i badawczej po drugiej wojnie światowej i związana jest z osobą profesora Juliana Kameckiego, który w Gdańsku od 15.09.1945 roku organizował Katedrę Chemii Fizycznej na nowo powołanym Wydziale Chemicznym  zostając pierwszym jej kierownikiem.


 

W dniu 1.10.1945 roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego PG profesor Stefan Minc. Po wyjeździe do Krakowa prof. Juliana Kameckiego, prof. S. Minc od 17.01.1946 roku kieruje Katedrą Chemii Fizycznej.  W ramach badań korozyjnych nawiązał on ścisłą współpracę naukową z przemysłem Trójmiasta – Stocznia GdańskaPort morski Gdańsk i Port morski Gdynia. W pracy badawczej prof. S. Minc zajmował się elektrochemicznymi aspektami procesów korozyjnych. 

Doktorantem prof. Stefana Minca był profesor Romuald Juchniewicz, który stopień naukowy doktora uzyskał w dniu 7 października 1954. Prof. R. Juchniewicz był pracownikiem Katedry Chemii Fizycznej kierując Zakładem Korozji Morskiej. Od roku 1969 do roku 1991 prof. R. Juchniewicz kierował Zakładem Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. W roku 1991 został kierownikiem stworzonej przez siebie, jedynej w Polsce Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. 


W roku 1996 kierownikiem Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych został profesor Kazimierz Darowicki wychowanek prof. R. Juchniewicza. Ze względu na zmianę profilu działalności dydaktycznej i badawczej Katedra Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych w roku 1996 uzyskała nową nazwę: Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.


 

W roku 2023 kierownikiem Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej został profesor Juliusz Orlikowski wychowanek prof. K. Darowickiego. W ramach badań korozyjnych nawiązuje ścisłą współpracę naukową  i technologiczną z partnerami przemysłowymi