Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowcki

Adres:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Telefon: +48 58 347 10 92 (sekretariat/fax)
Telefon: +48 58 347 24 83 (Kierownik Katedry)
Email: kazimierz.darowicki@pg.edu.pl

Logo

Dydaktyka Technologia Nauka