Aparatura badawcza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aparatura badawcza

Aparatura badawcza

Termocykler czasu rzeczywistego LightCycler® 96 System, Roche, 2 jednostki

Termocykler Mastercycler Nexus Eppendorf

Zamrażarka -80⁰C Vestfrost U250

Zamrażarka -80⁰C New Brunswick U410 Premium

Termomikser C Eppendorf

Bloki grzejne RT-100⁰C Benchmark, 2 sztuki

Spektrofotometr Nanodrop 2000, Thermo Scientific

System akwizycji obrazu UVP Biospectrum 615

Wirówka Pico Thermo Scientific

Wirówka Fresco Thermo Scientific

Komora laminarna Alpina Bio100 Cyto typ A2

Inkubator CO2 New Brunswick Galaxy 170S

Mikroskop odwrócony Leica DM IL LED DMC2900

Transiluminator Benchtop 2UV 302/365 nm UVP

Kriostat Leica CM1520

Zamrażarka -80⁰C CryoCube® F570h(570 L) Eppendorf,  rejestrator temperatury POL-EKO model RT 2014

Miernik siły uchwytu dla myszy i szczurów Ugo Basile (code 47200)

Rotarod dla myszy Ugo Basile ( code 47650)

System anestezji wziewnej SomnoSuite®  (Kent Scientific)

Homogenizator kulowy  Elite24 (Omni)

Hot-cold plate, Ugo Basile (code 35150) do badania przeczulicy bólowej/allodynii u myszy

Zasilacz  do elektroforezy PowerPac Basic, Bio-Rad

Zasilacz  do elektroforezy PowerPac HC Power Supply, Bio-Rad

Zestaw do elektroforezy wertykalnej, Mini-PROTEAN Tetra Cell. Bio-Rad

Zestaw do elektroforezy wertykalnej, Mini-PROTEAN Tetra Cell, Mini Trans-Blot Module, Bio-Rad

Aparat do elektrotransferu mokrego, Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Module, Bio-Rad

Aparat do elektrotransferu półsuchego, Trans-Blot SD, Bio-Rad

Zestaw do blottingu Criterion, Bio-Rad

Precyzyjny nóż mikrochirurgiczny typu "Wire Knife" M121  McHughMilieux

Wirówka laboratoryjna MPW-352R z chłodzeniem, wirnik kątowy 6x50mL na probówki Falcon, max 10 000rpm;  wkładki redukcyjne na probówki Falcon 15mL