dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński


dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Badania dotyczą otrzymywania nowych substancji immunosupresyjnych o potencjalnym zastosowaniu w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów oraz leczeniu chorób autoimmunologicznych.1 Obiecującą grupę związków stanowią pochodne kwasu mykofenolowego jako inhibitory dehydrogenazy inozyno-5’-monofosforanu.2 Docelowe związki projektowane są na podstawie modelowania molekularnego, które po otrzymaniu badane są pod względem aktywności biologicznej we współpracy z Zakładem Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wybrane publikacje:

  1. Cholewiński G., Iwaszkiewicz-Grześ D., Prejs M., Głowacka A., Dzierzbicka K.: Synthesis of the inosine 5’-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) Inhibitors, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 2015, 30, 550–563.
  2. Iwaszkiewicz-Grześ D., Cholewiński G., Kot-Wasik A., Trzonkowski P., Dzierzbicka K.: Synthesis and biological activity of mycophenolic acid-amino acid derivatives, Eur. J. Med. Chem., 2013, 69, 863–871.
     

Powrót do listy pracowników