dr hab. inż. Magdalena Śliwka-Kaszyńska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dr hab. inż. Magdalena Śliwka-Kaszyńska


dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska

Kierunek badań związany z szeroko pojętą chemią archeologiczną i archeometrią. Działalność badawcza skupiona jest na izolacji i identyfikacji organicznych substancji barwiących pochodzenia naturalnego z różnego typu matryc, w tym z surowców barwierskich, historycznych farb artystycznych oraz tkanin. Prowadzone są systematyczne badania nad procesami fotodegradacji barwników w celu określenia przypuszczalnych dróg ich rozkładu, jak i ustalenia produktów ich degradacji. Analizowany jest również wpływ procesów tafonomicznych (rozkład ciała, bioerozja) na stan zachowania substancji barwiących, co jest niezbędne w prawidłowym zrozumieniu procesów ich „starzenia się” bezpośrednio wpływających na zmianę wyjściowej barwy. Badania prowadzone są przy użyciu chromatografu cieczowego sprzężonego z detektorem UV-Vis z matrycą diodową i spektrometrem mas (ESI-MS i QTOF).


Wybrane publikacje:

  1. Śliwka-Kaszyńska M.: Izolacja i identyfikacja naturalnych substancji barwiących obecnych w tkaninach grobowych, Krypty Grobowe Kościoła Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, red. Anna Drążkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020; ISBN 978-83-231-4465-6.
  2. Otłowska O., Ślebioda M., Kot-Wasik A., Karczewski J., Śliwka-Kaszyńska M.: Chromatographic and Spectroscopic Identification and Recognition of Natural Dyes, Uncommon Dyestuff Components, and Mordants: Case Study of a 16th Century Carpet with Chintamani Motifs., Molecules, 2018, 23, 1–15.
  3. Otłowska O., Ślebioda M., Wachowiak M., Śliwka-Kaszyńska M.: Multi-analytical approach to the characterization of natural organic dyestuffs and inorganic substrates present in the 19th century artistic oil paints manufactured by a French art materials supplier Richard Ainès., Anal. Methods, 2017, 1, 94–102.
  4. Otłowska O., Ślebioda M., Wachowiak M., Śliwka-Kaszyńska M.: Identification and characterization of the Indian Yellow dyestuff and its degradation products in historical oil paint tube by liquid chromatography mass spectrometry, RSC Adv., 2015, 5, 48786–48792.
     

Powrót do listy pracowników