dr hab. inż. Sebastian Demkowicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz


dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Zainteresowania naukowe oraz tematyka prowadzonych badań skupione są wokół zagadnień szeroko rozumianej chemii medycznej, w tym: opracowywania nowych, oryginalnych metod syntezy związków organicznych stosowanych w medycynie oraz badania mechanizmów reakcji organicznych. Obecnie prowadzone prace dotyczą projektowania (z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego), syntezy oraz badań aktywności biologicznej nowych potencjalnych chemoterapeutyków (inhibitorów enzymów szlaku biosyntezy estrogenów w tym: aromatazy, sulfatazy steroidowej, dehydrogenazy 17β-hydroksysteroidowej czy też receptorów estrogenowych) mających zastosowanie w nowoczesnej terapii nowotworów hormonozależnych. Badania posiadają interdyscyplinarny charakter i łączą ze sobą doświadczenia szeregu (krajowych oraz zagranicznych) zespołów badawczych w zakresie modelowania molekularnego, analizy QSAR, syntezy chemicznej oraz badań biologicznych.
Innym kierunkiem badań wchodzących w zakres pracy zespołu naukowego jest wykorzystanie technik Mechanochemii w opracowaniu nowych, wydajnych oraz przyjaznych środowisku metod syntezy związków organicznych wpisujących się w koncepcję „zielonej chemii”.


Wybrane publikacje:

  1. Arthur-Baidoo E., Falkiewicz K., Chomicz-Mańka L., Czaja A., Demkowicz S., Biernacki K., Kozak W., Rak J., Denifl S.: Electron-Induced Decomposition of Uracil-5-yl O-(N,N-dimethylsulfamate): Role of Methylation in Molecular Stability, Int. J. Mol. Sci., 2021, 22, 2344.
  2. Ciupak O., Daśko M., Biernacki K., Rachoń J., Masłyk M., Kubiński K., Martyna A., Demkowicz S.: New potent steroid sulphatase inhibitors based on 6-(1-phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)naphthalen-2-yl sulphamate derivatives, J. Enzyme Inhib. Med. Chem., 2021, 36(1), 238–247.
  3. Biernacki K., Daśko M., Ciupak O., Kubiński K., Rachoń J., Demkowicz S.: Novel 1,2,4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery, Pharmaceuticals, 2020, 13(6), 111.
     

Powrót do listy pracowników