dr hab. Sławomir Makowiec | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

dr hab. Sławomir Makowiec


dr hab. Sławomir Makowiec

Główne wątki badań dotyczą poszukiwań i syntezy związków posiadających właściwości przeciwnowotworowe. Wśród nich wyróżnić można najbardziej obiecujący wątek dotyczący projektowania, opracowania metod syntezy oraz otrzymywania w ilościach pozwalających na przeprowadzenie badań biologicznych pochodnych 3,6-podstawionego karbazolu jak i 2,3,4,9-tetrahydro-1H-karbazolu. Związki te wykazują działanie przeciwnowotworowe w wyniku inhibicji telomeraz. Projekt ten prowadzony jest we współpracy z Katedrą Technologii Leków i Biochemii (WCh PG). W podobnym nurcie utrzymany jest kolejny wątek badawczy realizowany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, w którym kluczowe jest uzyskanie małocząsteczkowych inhibitorów szlaku UPF1 – nadaktywnego w ludzkich komórkach nowotworowych, a pozwalającego na ucieczkę immunologiczną nowotworom. Niezależnie również we współpracy z Katedrą Technologii Leków i Biochemii prowadzona jest synteza i badania grupy 3,4-funkcjonalizowanych tetrahydrochinolinonów, które w zależności od posiadanych podstawników potrafią wywoływać silny stres oksydacyjny w komórkach nowotworowych.
Druga gałąź prowadzonych badań dotyczy problematyki nanostruktur oraz sposobów magazynowania energii. W tym celu we współpracy z Katedrą Konwersji i Magazynowania Energii oraz Katedrą Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zajmujemy się otrzymywaniem modyfikowanych struktur fosforenowych będących alternatywą dla układów grafenowych stosowanych w nanotechnologicznych rozwiązaniach elektronicznych. Natomiast w tematyce dotyczącej problemów z magazynowaniem energii, projektujemy i syntezujemy cząsteczki stosowane jako odwracalne układy redoks w akumulatorach przepływowych. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej.
Trzeci wątek prowadzonych w naszym zespole badań znajduje się w nurcie klasycznej chemii organicznej i skupia się na poszukiwaniu metod syntezy małych układów heterocyklicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących oksydatywną cyklizację z użyciem jonów metali przejściowych. Realizacja tego wątku badawczego pociąga za sobą również konieczność badania mechanizmów reakcji będących przedmiotem zainteresowania.


Wybrane publikacje:

  1. Szewczyk M., Punda P., Janikowska K., Makowiec S.: Design, synthesis, and molecular docking of new 5-HT reuptake inhibitors based on modified 1,2-dihydrocyclopenta[b]indol-3(4H)-one scaffold, J. Chem. Sci., 2019, 131(6), 45.
  2. Szewczyk M., Ryczkowska M., Makowiec S.: Transition-Metal-Promoted Oxidative Cyclization To Give 1,2,4-Trisubstituted Carbazole Scaffolds, Synthesis, 2019, 51(24), 4625–4634.
     

Powrót do listy pracowników