prof. dr hab. inż. Dariusz Witt | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

prof. dr hab. inż. Dariusz Witt


prof. dr hab. inż. Dariusz Witt

Zakres badań obejmuje opracowanie nowatorskich metod syntezy wykorzystujących pochodne siarkoorganiczne. Badania koncentrują się na elektrofilowej aktywacji grupy tiolowej. Uzyskane aktywne pochodne zostały wykorzystane do otrzymywania szeregu niesymetrycznych disulfidów i sulfidów. Najnowsze badania doprowadziły do opracowania pierwszej stereoselektywnej syntezy disulfidów alkenylowych oraz zastosowania ich w reakcji Dielsa-Aldera.


Wybrane publikacje:

  1. Witt D.: Recent Developments in Disulfide Bond Formation, Synthesis, 2008, 16, 2491–2510.
  2. Musiejuk M., Witt D.: Recent Developments in the Synthesis of Unsymmetrical Disulfanes (Disulfides). A Review, Org. Prep. Proc. Int., 2015, 47, 95–131.
  3. Musiejuk M., Doroszuk J., Jędrzejewski B., Nieto G.O., Navarro M.M., Witt D.: Diastereoselective synthesis of Z-alkenyl disulfides from α-thiophosphorylated ketones and thiosulfonates, Adv. Synth. Catal., 2020, 362, 618–626.
     

    Powrót do listy pracowników