prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska


prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska

Prowadzone badania mieszczą się w zakresie syntezy i stereochemii organicznej. Obiektem szczególnego zainteresowania są: stereochemia układów o ograniczonej swobodzie konformacyjnej, projektowanie i synteza potencjalnych inhibitorów enzymatycznych, związków biologicznie czynnych oraz nanonośników substancji, które charakteryzują się udokumentowanym transportem do komórek.1 Ponadto prowadzone są badania nad opracowaniem metod syntezy, właściwościami chemicznymi i zastosowaniem związków o charakterze cieczy jonowych, których anion lub/oraz kation są pochodnymi związków naturalnie występujących w przyrodzie.2 Osobny wątek prac badawczych stanowią badania dotyczące inżynierii kryształów.3


Wybrane publikacje:

  1. Skwarecki A., Milewski S., Schielmann M., Milewska M.J.: Antimicrobial molecular nanocarriers-drug conjugates, Nanomedicine:NBM, 2016, 12, 2215–2240.
  2. Marcinkowski Ł., Szepiński E., Milewska M.J., Kloskowski A.: Density, sound velocity, viscosity and refractive indices of new morpholinium ionic liquids with amino acid-based anions: Effect of temperature, alkyl chain length and anion, J. Mol. Liq., 2019, 284, 557–568.
  3. Gdaniec M., Jankowski W., Milewska M.J., Połoński T.: Supramolecular Assemblies of Hydrogen-Bonded Carboxylic Acid Dimers Mediated by Phenyl-Pentafluorophenyl Stacking Interaction, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2003, 42, 3903–3906
     

Powrót do listy pracowników