Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn, kierownik laboratorium

W r. 2000 Paweł Sachadyn uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie zrealizował szereg projektów badawczych z zakresu biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej, w tym badania nad zastosowaniem białka MutS jako narzędzia do analizy mutacji i zmian przedmutacyjnych w DNA. W latach 2005-2008 jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prowadził badania nad regeneracją ssaków w Instytucie Wistara w Filadelfii. W kolejnych latach Dr Sachadyn rozwinął swoje badania nad molekularnymi podstawami regeneracji ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów epigenetycznych. W r. 2015 Dr Sachadyn zanicjował działalność Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej. Dr Sachadyn i jego grupa badawcza pracują nad wytyczeniem nowatorskich strategii medycyny regeneracyjnej opartych na farmakologicznej aktywacji endogennego potencjału regeneracyjnego przy zastosowaniu innowacyjnych terapii epigenetycznych. 

Zdjęcie Rafał Płatek

dr Rafał Płatek, adiunkt badawczy

Zdjęcie Paweł Sososnowski

dr inż. Paweł Sosnowski, adiunkt badawczy

dr inż. Piotr Sass, adiunkt badawczy

Zdjęcie Pauliny Słonimskiej

mgr inż. Paulina Słonimska, doktorantka

Zdjęcie Jolanty Kamińskiej

mgr inż. Jolanta Kamińska, doktorantka

inż. Jakub Baczyński-Keller, student

 

Dawni członkowie  zespołu

dr inż. Bartosz Górnikiewicz

asystent naukowy w projekcie REGENNOVA do 03.2018

dr inż. Justyna Podolak-Popinigis

asystent naukowy w projekcie REGENNOVA do 03.2018