Pracownia Biotechnologii Regeneracyjnej

Politechnika Gdańska, Wydzial Chemiczny
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Kierownik

dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. nadzw. PG
e-mail: psach@pg.edu.pl
tel: +48 58 347 26 71

Tematyka badań

Tematyka badań

Przedmiotem badań PBR są molekularne podstawy regeneracji u ssaków, w szczególności epigenetyczne aspekty potencjału regeneracyjnego oraz możliwości farmakologicznej stymulacji regeneracji.

W naszych pracach wykorzystujemy model myszy i analizę profili metylacji i ekspresji genów w regenerujących się tkankach.

OSIĄGNIĘCIA

Epigenetyczne podstawy regeneracji

 Nasze badania w trzech modelach regenerujących się tkanek ssaków:  dorosłej  myszy MRL/MpJ, w sercach noworodków myszy i skórze płodowej myszy wykazały obniżoną metylacja genów związanych z rozwojem organizmu, które zwykle są wyciszone w organizmach dorosłych. 

Farmakologiczna stymulacja regeneracji

Nasze badania pokazują, że proces regeneracji tkanki złożonej można stymulować farmakologicznie u dorosłych ssaków. W celu ochrony innowacyjnych terapii regeneracyjnych zostały dokonane zgłoszenia patentowe krajowe i zagraniczne, 

EPIGENETYCZNE POSTAWY REGENERACJI

Regulacja epigenetyczna determinuje procesy rozwoju organizmów i różnicowania komórek, a także potencjał komórek macierzystych. Wraz z rozwojem organizmu następuje obniżenie zdolności regeneracyjnych. Zakładamy, że przejściowe przeprogramowanie epigenetyczne mogłoby doprowadzić do przywrócenia na pewien czas możliwości regeneracyjnych typowych dla etapu embrionalnego i noworodkowego a zablokowanych u osobników dorosłych, umożliwiając w ten sposób regenerację.

FARMAKOLOGICZNA STYMULACJA REGENERACJI

Główny nurt medycyny regeneracyjnej stanowią badania na komórkach macierzystych I próby terapii komórkowych. Nasze badania skupiają się na farmakologicznej aktywacji endogennego potencjału regeneracyjnego organizmu.

PROJEKT “REGENNOVA”

Od roku 2014, Laboratorium uczestniczy w projekcie REGENNOVA” w ramach programu „STRATEGMED” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii farmakologicznej stymulacji regeneracji.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.