dr inż. Bożenna Bator-Sawicka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2018-01-15

dr inż. Bożenna Bator-Sawicka

Gałązka oliwna na krzyżu

W dniu 12 stycznia 2018 r. w wieku 87 lat, zmarła emerytowana pracowniczka Wydziału Chemicznego PG, dr inż. Bożenna Bator-Sawicka. Studia na naszym wydziale ukończyła w roku 1953 (inżynierskie) na Oddziale, jak się wtenczas mówiło Organicznym, specjalność Technologia Środków Leczniczych oraz w 1956 (magisterskie) na Oddziale Technologii Organicznej w tej samej specjalności, zaś doktorat otrzymała 27 IX 1965 za pracę pt. „Wpływ struktury substratów i warunków tworzenia wiązania peptydowego na zjawisko epimeryzacji” wykonaną pod kierunkiem profesora Zygmunta Ledóchowskiego. Pracowała m.in. w Katedrze Chemii Ogólnej. Na emeryturę odeszła w 1990 roku. Następnie pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych CKU i w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Gdańsku-Oruni, często odwiedzając z młodzieżą nasz wydział. Jej całkowity staż pracy wyniósł ponad 55 lat. Była wieloletnią wiceprezes Gdańskiej Rodziny Katyńskiej.

2 wyświetleń