dr inż. Władysław Bohdanowicz | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2018-05-04

dr inż. Władysław Bohdanowicz

Gałązka oliwna na krzyżu

2 maja 2018 pożegnaliśmy na Cmentarzu Łostowickim dr inż. Władysława Bohdanowicza, byłego długoletniego pracownika ówczesnej Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Zmarł w wieku niemal 78 lat. Studia ukończył w roku 1968 (TCH, TZN), a doktorat wykonany pod kierunkiem prof. Romualda Juchniewicza („Badania platynowanego tytanu jako materiału anodowego w ochronie katodowej”) otrzymał 15 I 1986.

2 wyświetleń