dr inż. Ina Bratkowska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2019-04-22

dr inż. Ina Bratkowska

Gałązka oliwna na krzyżu

20 kwietnia 2019 roku odeszła od nas w wieku 89 lat dr inż. Ina (Iga?) Bratkowska, wieloletnia pracowniczka Wydziału Chemicznego, ówczesnych Zakładu i Katedry Technologii Tłuszczów (po sprawdzeniu w innych źródłach, a także w dokumentach doktoratu, okazuje się, że pani dr miała jednak na imię Ina). Pracę doktorską pt. „Przemiany barwników grupy chlorofilu podczas autooksydacji oleju rzepakowego” wykonała (obrona w1968 roku) pod kierunkiem prof. Henryka Niewiadomskiego, a recenzentami byli ówcześni prof. A. Rutkowski i doc. E. Borowski. Cześć jej pamięci!

4 wyświetleń