dr hab. inż. Bogumiła Masiulanis | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-02-26

dr hab. inż. Bogumiła Masiulanis

Gałązka oliwna na krzyżu

W dniu 25 lutego 2020 r., w wieku 81 lat zmarła dr hab. inż. Bogumiła Masiulanis, emerytowana pracowniczka Katedry Technologii Polimerów. Zmarła związana była z PG od okresu studiów, które ukończyła w 1961 roku (B. Pyzik, Technologia Środków Leczniczych). Zatrudniona była w PG od 1 X1962 do 30 IX 2003. Początkowo pracowała w Zakładzie Technologii Chemicznej Drewna i Torfu pod kierunkiem prof. Zbigniewa Rozmeja. Zakład ten został połączony z Zakładem Technologii Gumy tworząc później Katedrę Technologii Polimerów. Pracę doktorską obroniła 30 VI 1970. Jej promotorem był prof. Rozmej, a tytuł brzmiał „Analiza chromatograficzna i spektrofotometryczna garbników drewna i kory dębu, kory świerka i kory wierzby”. Habilitowała się 25 III 1992 w oparciu o pracę „Syntezy, właściwości i próby zastosowania poliuretanoimidów”, którą recenzowali: prof. C. Wasielewski, prof. Z. Wirpsza i prof. Wójcikiewicz. Tytuł jej wykładu habilitacyjnego (tak, tak, było kiedyś coś takiego) brzmiał: „Zastosowanie polimerów w farmacji i medycynie”.

Tytuł ten sygnalizował zmianę kierunku działalności naukowej Pani Masiulanis, która dotyczyła odtąd syntezy i badania właściwości termoplastycznych poliuretanów, światłoczułych poli(uretanoimidów), a także nowych poliuretanów dla celów biomedycznych. Była liderką współpracy z przemysłem oraz wypromowała czwórkę doktorów. Uhonorowana nagrodą MNiSWiT, a także wielokrotnie nagrodami Rektora PG. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odeszła od nas lubiana, pogodna, niezwykle ceniona przez studentów, doktorantów i współpracowników koleżanka, wykładowca, naukowiec.

78 wyświetleń