dr Zyta Kowalska | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-01-19

dr Zyta Kowalska

Gałązka oliwna na krzyżu

W dniu 11 stycznia 2021 r. zmarła dr Zyta Kowalska, wieloletnia pracowniczka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Zyta Kowalska po studiach w Uniwersytecie Łódzkim została zatrudniona w Katedrze Mikrobiologii Technicznej Politechniki Gdańskiej w zespole prof. Wandy Szczepuły. Jako asystentka prowadziła ćwiczenia laboratoryjne i uczestniczyła w badaniach naukowych. Pracę doktorską pt. „Zależność między ukwaszaniem bakteryjnym a zdolnością przeżycia bakterii gnilnych” obroniła pod promotorstwem prof. W. Szczepuły. Po reorganizacji Wydziału Dr Zyta Kowalska znalazła się w Zakładzie Technologii Utrwalania Żywności i Mikrobiologii Technicznej. Tam zorganizowała laboratorium i prowadziła wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii dla studentów specjalizujących się w chemii i technologii żywności, a także dla uczestników studiów podyplomowych. Wraz z zespołem swoich współpracowniczek Zyta Kowalska opracowała metodę biotechnologicznego odzyskiwania białek z odcieków przemysłu rybnego. Była ona cenioną i lubianą Koleżanką pracowników ówczesnego zakładu działającego w obszarze nauk o żywności.

62 wyświetleń