dr Alojzy Bujewski | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-17

dr Alojzy Bujewski

Gałązka oliwna na krzyżu

W dniu 6 listopada 2021 r. zmarł dr Alojzy Bujewski.

Dr Bujewski, ur. 5 maja 1929 r. w Drzewianowie, był absolwentem studiów magisterskich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1959). Pracę rozpoczął jako asystent Zakładu Metodyki Chemii WSP w Gdańsku, zaś od 1966 r. do emerytury pracował na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Ogólnej, Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej i wreszcie w Katedrze Chemii Nieorganicznej. Pracę doktorską, pt. "Produkty reakcji kwasu sześciobomotellurawego z amidami i ich właściwości” zrealizowaną pod opieką prof. Jana Dobrowolskiego obronił na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 1971. Był autorem 20 publikacji, 4 patentów a także podręczników chemii dla uczniów i studentów.

Dr Bujewski był życzliwym studentom pedagogiem, a za działalność dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany.

19 wyświetleń