Konkurs na stanowisko Stypendysta-Student w ramach projektu OPUS21 DEC-2021/41/B/ST4/00849 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-21

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Student w ramach projektu OPUS21 DEC-2021/41/B/ST4/00849

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Student w ramach projektu OPUS21 (Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2), DEC- 2021/41/B/ST4/00849 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; nanotechnologia; nanostruktury; fotokonwersja CO2; fotokataliza; struktury metalo-organiczne, ciecze jonowe

Termin składania ofert: 31.01.2022 g.15.00

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2022

Zdania/rola w zespole:

  • synteza aminokwasowych cieczy jonowych i modyfikacja powierzchni struktur metaloorganicznych (MOF) cieczami jonowymi (IL),
  • charakterystyka otrzymanych produktów IL-MOF;
  • badanie sorpcji CO2 przez struktury IL-MOFs.

Wymagania:

  • ukończone studia inżynierskie na kierunku chemia, technologia chemiczna lub pokrewnym,
  • zainteresowanie preparatyką organiczną i nieorganiczną,
  • zainteresowanie inżynierią materiałową,
  • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Kwota stypendium: 1 000 zł/miesiąc wypłacane przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • CV uwzględniające ww. wymagania oraz inne umiejętności/osiągnięcia (np. nagrody/wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki, obsługa programów komputerowych itp.)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia.

Miejsce i forma składania ofert:

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: justyna.luczak@pg.edu.pl lub dostarczyć na adres dr hab. inż. Justyna Łuczak, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf.

8 wyświetleń