Stypendysta w projekcie Opus 20 „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom” | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-01

Stypendysta w projekcie Opus 20 „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom”

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Nazwa stanowiska: Stypendysta

Link do ogłoszenia na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191122

Wymaganie stawiane kandydatom:

  1. Tytuł zawodowy inżyniera lub ekwiwalentny uzyskany na kierunku chemia, biotechnologia lub technologia chemiczna.
  2. Tytuł zawodowy inżyniera lub ekwiwalentny uzyskany na podstawie pracy dyplomowej dotyczącej syntezy  organicznej.
  3. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest studentem studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia, biotechnologia lub technologia chemiczna prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na opracowania wyników naukowych w postaci publikacji, oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach.
  5. Umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem naukowym w tym: ChemSketch, ChemOffice, Isis Draw, Top Spin, Mestrenova.
  6. Umiejętność planowania i przeprowadzania syntez chemicznych związków heterocyklicznych.
  7. Udokumentowane praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej ze związkami heterocyklicznymi w tym między innymi pochodnymi indolu, benzimidazolu, karbazolu, pirydyny.
  8. Umiejętności pracy ze związkami chemicznymi w warunkach beztlenowych i lub bezwodnych
  9. Umiejętność obsługi zautomatyzowanego systemu chromatografii Flash oraz chromatografu HPLC.
  10. Zaawansowana znajomość technik spektroskopowych 1H 13 C NMR, IR MS, pozwalająca na samodzielne analizowanie struktury uzyskanych związków.

Opis zadań:

Realizacja wybranych zadań badawczych w projekcie Opus 20 „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom”, nr UMO-2020/39/B/NZ7/02677, realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Chemii Organicznej, kierownik projektu: prof. Theodore Robert Hupp. Zadania te obejmują syntezę i pełną charakterystykę strukturalną i spektroskopową projektowanych ligandów białek UPF, analizę i interpretację uzyskanych wyników, przygotowanie raportów, prezentacji oraz fragmentów tekstu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 29 lipca 2022, 12:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 42 miesięcy tj. do (1.03.2026 r.) wynagrodzenie 2500 brutto / m-c

Dodatkowe informacje:

Data rozstrzygnięcia konkursu: 22 sierpnia 2022r.

Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 września 2022r.

Wymagane dokumenty:

Życiorys kandydata / CV, lista osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na potrzeby konkursu.

Kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 22 sierpnia 2022 r., w celu weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydata.

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać na adres mailowy, dr hab. Sławomir Makowiec: mak@pg.edu.pl

UWAGA! W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Stanowisko Stypendysta”

16 wyświetleń