Członkowie WRS | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Członkowie WRS

Skład osobowy Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Chemicznego kadencji 2022/2023

  1. Martyna Hopa- przewodnicząca
  2. Julia Dobosz - zastępca przewodniczącej
  3. Kornelia Ciurzyńska - zastępca przewodniczącej ds. finansowych
  4. Łucja Kozicka
  5. Edyta Składanek
  6. Weronika Szydłowska
  7. Gabriela Szymańska
  8. Krzysztof Wąsiewski
  9. Paweł Wojtasz
  10. Wiktoria Żelazny