Współpraca międzynarodowa | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Współpraca międzynarodowa

Mając na uwadze znaczenie internacjonalizacji Wydziału Chemicznego nawiązana została naukowa i dydaktyczna współpraca z zagranicznymi uniwersytetami, szczególnie z Europy i Azji. Poprzez wspólne aplikowanie o granty badawcze, wymianę studentów i kadry akademickiej możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości prowadzonych badań i kształcenia na Wydziale.

W celu rozwijania wymiany studenckiej stworzone zostały programy umów podwójnego dyplomowania (ang. double degree programs) umożliwiające uzyskanie dyplomów ukończenia studiów dwóch uczelni. W ramach tych programów studenci po ukończeniu dwóch lat studiów w zagranicznej jednostce macierzystej mogą ukończyć kształcenie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej po kolejnych dwóch latach studiów. Wydział oferuje kształcenie na poziomie licencjatu i studiów magisterskich na kierunku Zielone Technologie i Monitoring, jako anglojęzycznym profilu studiów. Program studiów magisterskich został zaadoptowany tak, aby przyjmować nie tyko polskich studentów (w ramach letniej rekrutacji), ale także studentów zagranicznych (w rekrutacji w semestrze zimowym). Ponadto, program kształcenia na studiach doktoranckich jest w całości anglojęzyczny, co oznacza, że na wszystkich poziomach kształcenia oferujmy kształcenie zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów.

  • 2018-10-30

    Wizyta Profesora Yuanqi Lu z Uniwersytetu Dezhou

    Pragniemy gorąco powitać Profesora Yuanqi Lu, który przyjechał na nasz Wydział z Chińskiej Republiki Ludowej. Jego przyjazd stanowi część programu wymiany studentów studiów magisterskich, organizowanego  przez nasze dwa Uniwersytety. Wizyta Profesora Yuanqi Lu potrwa do 22 listopada, w trakcie której będzie prowadził wykłady oraz seminaria dla kierunku Green Technologies and...