Finał XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-20

Finał XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks"

Uczestnicy konkursu Wygraj Indeks
Fot. K. Krzempek /PG

Finał XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" odbędzie się na terenie Politechniki Gdańskiej w sali Audytorium Novum 23 marca 2024 roku (sobota) o godzinie 11:00.

Wszelkie informacje dotyczące finału będą zamieszczane na stronie Konkursu oraz będą przesyłane na adresy mailowe uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym.

Przypominamy o konieczności posiadania dowodu tożsamości, przyborów do pisania oraz rozbudowanych kalkulatorów podczas uczestnictwa w II etapie Konkursu.

Zadania z poszczególnych etapów konkursu wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Wyniki i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.

Dyplomy zostaną przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia 2024.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny PG na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.).

590 wyświetleń