Patronat
 
 
 
 
Patronat honorowy 

Patronat medialny 

 

 

 

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy

 

 

XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

1-2 lipca 2021 r. Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 

Szanowni Państwo,

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk,

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, 

Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

oraz 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Gdański

 

Zapraszają na:

XLV Konferencję Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Żywność w strategii Zielonego Ładu

 

Sesje Naukowe Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk odbywają się cyklicznie co dwa lata w różnych krajowych ośrodkach akademickich związanych z naukami o żywności i żywieniu. Podczas tych spotkań przedstawiciele jednostek naukowych i przemysłu spożywczego mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Przełom lat 2020 i 2021 to szczególny czas dla nauk o żywności i żywieniu z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, pandemia COVID-19 zmusiła cały świat do refleksji nad zagrożeniami w produkcji, dystrybucji i zabezpieczeniu dostępności żywności. Wskazała też na możliwości żywieniowego wspomagania ludzkiego układu odpornościowego, a tym samym, na udział żywności w profilaktyce i leczeniu infekcji. Po drugie, Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu wskazuje jak strategicznym czynnikiem warunkującym międzynarodowy pokój jest dostępność żywności i jak manipulowanie głodem przyczynia się do wojen. W końcu trzeci powód, to ogłoszenie strategii określanej mianem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), która ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności od pola do stołu gra w niej centralną rolę jako gwarant zrównoważonego rozwoju, a bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowie konsumenta stanowią przedmiot pierwszoplanowych działań. W taką właśnie tematykę będzie wpisywać się XLV Sesja KNoŻiŻ PAN.

Tematyka Sesji:

 • Żywność i żywienie w dobie zagrożeń epidemiologicznych
 • Rola chemii w tworzeniu funkcjonalnej żywności
 • Struktura a funkcjonalność żywności
 • Interakcje opakowań i składników żywności
 • Metody potwierdzające działanie zdrowotne żywności
 • Chemiczne i biochemiczne przemiany składników żywności
 • Fałszowanie żywności w łańcuchu dostaw
 • Bezpieczeństwo i toksykologia żywności
 • Prokonsumenckie kierunki rozwoju w przetwórstwie żywności
 • Wielowymiarowość użycia mikroorganizmów w żywności i żywieniu
 • Trendy w produkcji i modyfikacji żywności
 • Nutrigenomika i metabolomika
 • Żywność w chemoprewencji niezakaźnych chorób chronicznych

Podczas Sesji odbędą się:

 • Wykłady plenarne
 • Komunikaty ustne
 • Sesje posterowe 
 • Dyskusja panelowa
 • Wystawy i ekspozycje