Program Zjazdu Dziekanów Wydziałów Chemicznych

6-7 lipca 2023 r. w Gdańsku

 

Dzień pierwszy - 06.07.2023 r. - Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63

17:00 Powitanie uczestników

19:00 Kolacja – Centrum Konferencyjne Olivia Star Top, ul. Grunwaldzka 472C, 34 piętro

 
Dzień drugi - 07.07.2023 r. - Aula Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12

9:00 Powitanie uczestników

9:15Participation of Polish chemists in ERC grants - Dr. David Krása (European Research Council) 

9:45 Aktualności dotyczące postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych, nadawania uprawnień w nowych dyscyplinach oraz wyborów do RDN - Prof. Grzegorz Węgrzyn (Uniwersytet Gdański)

Informacje nt. wyborów do RDN - Prof. Bogusław Buszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:30 Przerwa kawowa

11:15 „Przygotowanie się do oceny programowej PKA” - Prof. Maria Próchnicka (Uniwersytet Jagielloński, Polska Komisja Akredytacyjna)

11:45 „Czego nie zauważyliśmy? Nowa rola nauczyciela w zmieniającym się świecie.” - Dr hab. Joanna Mytnik (Centrum Nowoczesnej Edukacji PG)

12:15 Kilka słów o Polskim Towarzystwie Chemicznym - Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Chemiczne)

12:30 „Korzyści i wyzwania w procesie konsolidacji uczelni gdańskich” - Prof. Adriana Zaleska-Medynska (Uniwersytet Gdański, FarU)

12:45 Szkoły Doktorskie - nieustające wyzwania - Prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (Politechnika Gdańska)

13:00 Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na Politechnice Gdańskiej - cztery lata doświadczeń- Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska (Politechnika Gdańska)

13:15 Wspólne zdjęcie

13:30 Obiad

14:30-15:30 Dyskusja i wolne wnioski

18:00 Kolacja – Piwnica Rajców, ul. Długi Targ 4


 

Konferencja pod patronatem honorowym Rektora Politechniki Gdańskiej