Wytyczne dla pracowników Wydziału dotyczące postępowania w przypadkach związanych z objawami COVID-19 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-10-09

Wytyczne dla pracowników Wydziału dotyczące postępowania w przypadkach związanych z objawami COVID-19

SARS-CoV-2
Photo by CDC from Pexels
  1. W wypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 należy:
    • powiadomić przełożonego
    • telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do  wytycznych (tel. 222-500-115)
  2. W wypadku uzyskania informacji o kontakcie z osobą chorą na COVID-19  należy:
    • powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do jej wytycznych (tel. 222-500-115)
  3. Pracownik narażony na COVID-19 ponadto powinien:

Kontakt jednorazowy z pracownikami innych jednostek, a przede wszystkim jednostek strategicznych (Dział Finansowy, Dziekanat, Biuro Wydziału, Sekcja Zamówień Publicznych) powinien ograniczać się do minimum z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

138 wyświetleń