Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską, a Włochami CANALETTO | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-02-05

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską, a Włochami CANALETTO

Logotyp NAWA - czerwony

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą zostać złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - NAWA.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Wnioski powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór wniosków jest otwarty dla następujących obszarów tematycznych:

  • matematyka, fizyka, chemia
  • kosmos
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego
  • medycyna i zdrowie.

Termin naboru wniosków upływa 19.03.2021 r.;

Aplikacje należy składać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny NAWA;

Zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 5.03.2021 r.;

Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 12.03.2021 r.;

Więcej informacji na stronie NAWA;

Osobą do kontaktu jest p. Joanna Baum, z Działu Projektów PG.

20 wyświetleń