Kształcenie w okresie 15.03 - 06.04.2021 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-03-09

Kształcenie w okresie 15.03 - 06.04.2021

Laboratorium komputerowe

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, jak również decyzją rządu dotyczącą obostrzeń w województwie pomorskim, wprowadzam nowe zasady kształcenia na Wydziale Chemicznym, które będą obowiązywały w okresie 15.03 - 06.04.2021:

  • prowadzenie zajęć wykładowych, seminaryjnych i ćwiczeniowych dla wszystkich studentów I i II stopnia w formie zdalnej według dotychczasowego planu zajęć;
    należy pamiętać o nie budzącym wątpliwości udokumentowaniu faktu odbycia zajęć zdalnych;
  • zajęcia laboratoryjne oraz te, które odbywają się w laboratoriach komputerowych mogą być przeprowadzone w formie zdalnej lub odroczone w czasie – decyzję w tej kwestii podejmują osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

8 wyświetleń