Centrum Technologii Wodorowych na Politechnice Gdańskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-20

Centrum Technologii Wodorowych na Politechnice Gdańskiej

Aparatura chemiczna
Na Politechnice Gdańskiej powstało ogólnouczelniane Centrum Wodorowe, skupiające interdyscyplinarny zespół fizyków, chemików i informatyków.

Zadaniem Centrum jest rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich w zakresie przetwarzania, gromadzenia i spalania wodoru, a także przetwarzania energii uzyskanej w ogniwach paliwowych.

Centrum oferuje interdyscyplinarne usługi badawcze związane z tematyką wodorową, między innymi w zakresie: diagnostyki ogniw paliwowych, produkcji i gromadzenia wodoru, projektowania materiałów i nanomateriałów mających zastosowanie jako katalityczne powłoki zwiększające wydajność ogniw paliwowych, projektowania układów sterujących napędami elektrycznymi dla samochodów elektrycznych i pojazdów trakcyjnych.

Współpraca z firmami obejmuje różne jej formy: od podwykonawstwa w projektach badawczych, poprzez badania zlecone i ekspertyzy, aż do organizowania dedykowanych szkoleń.

Oferta obejmuje także pomoc dla firm w realizacji projektów od fazy koncepcyjnej, poprzez projektowanie rozwiązań, modelowanie procesu wytwarzania oraz diagnostyki i utrzymania opracowanych rozwiązań.

Koordynatorem Centrum jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Strona internetowa Centrum Wodorowego PG: https://centrumwodorowe.pl/

1148 wyświetleń