Ponad milion złotych na zwiększenie transferu wiedzy i technologii | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-23

Ponad milion złotych na zwiększenie transferu wiedzy i technologii

Program Palladium
Osiem projektów z obszaru zwiększenia transferu wiedzy i technologii dedykowanych opracowaniu  nowych lub podniesieniu atrakcyjności dotychczasowych usług  badawczych świadczonych przez Politechnikę Gdańską otrzymało dofinansowanie w programie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES na łączną wartość ponad 1 000 000 PLN.

Finansowanie otrzymały następujące projekty:

 1. Zwiększenie możliwości badawczych Laboratorium Badania Opon Samochodowych
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, WIMiO - dofinasowanie: 150 000 PLN
 2. Stanowisko do pomiaru ilości wodoru w materiałach inżynierskich
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, WIMiO - dofinasowanie: 150 000 PLN
 3. Analiza współpracy konstrukcja - grunt
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Lech Bałachowski, WILiŚ - dofinasowanie:  108 584,23 PLN
 4. Unowocześnienie stanowisk do zaawansowanych badań mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zaawansowanego projektowania konstrukcji nawierzchni poprzez zakup nowego oprogramowania i oprzyrządowania
  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Stienss, WILiŚ - dofinasowanie: 107 712,93 PLN
 5. Utworzenie dywizji Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, WILiŚ - dofinasowanie: 121 371,48 PLN
 6. Poprawa jakości obrazowania mikroskopowego na Katedrze Technologii Polimerów
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, WCh - dofinasowanie: 135 000 PLN
 7. Kontrola i analiza zapachu powietrza atmosferycznego
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Gębicki, WCh - dofinasowanie: 127 155 PLN
 8. Rozbudowa bazy laboratoryjnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa
  Kierownik projektu: dr inż. Jakub Kowalski, WIMiO - dofinasowanie: 150 000 PLN


Brawa dla wszystkich i wyjątkowe gratulacje dla naszych laureatów.

150 wyświetleń