Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i dydaktyczne | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-02

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i dydaktyczne

prof. Kazimierz Darowicki
Prof. Kazimierz Darowicki. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
30 czerwca 2021 r. w sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych m.in. zasłużonym pracownikom naukowym PG.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczeni zostali:

prof. Jacek Chróścielewski
prof. Kazimierz Darowicki
prof. Krzysztof Goczyła
prof. Ryszard Katulski
prof. Marek Krawczuk
prof. Lech Rowiński
 

Odznaczenia zostały przyznane postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach.

Szczególne gratulacje kierujemy dla profesora Kazimierza Darowickiego, kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.

Prof. Kazimierz Darowicki jest niekwestionowanym autorytetem w sprawach korozji i inżynierii materiałowej, autorem oryginalnej i nowatorskiej metody pomiarów impedancyjnych w warunkach niestacjonarnych, a co najważniejsze skutecznie wdrożył wyniki swoich badań w wielu firmach.  Kilka wybranych przykładów : bezobsługowy, automatyczny system monitorowania korozji wodociągów dolnego tarasu miasta Gdańska (Saur Neptun Gdańsk i Urząd Miejski w Gdańsku), metody oceny stanu wykładzin i powłok antykorozyjnych w instalacjach odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów, technologia systemu ochrony katodowej wieży wydobywczej Baltic Beta, wraz z systemem monitorowania korozji w firmie Petrobaltic S.A. Prof. Darowicki zajmował się oceną zagrożenia prądami błądzącymi gazociągów dla Mazowieckiej Spółki Gazowniczej S.A., a także zmodernizował systemy ochrony katodowej jednostek Marynarki Wojennej i Centrum Morskich Technologii Militarnych. Określił ryzyko uszkodzeń korozyjnych „RBI” dla Grupy Lotos S.A. oraz ocenił stan korozyjności obiektów i instalacji Zakładów Wzbogacania Rudy w Polkowicach, Lubinie i Rudej dla firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zajmował się również diagnostyką i określeniem przyczyn korozji wybranych instalacji rafineryjnych HON, HOG, FKK, Alkilacji HF dla PKN Orlen S.A. Zajmował się diagnostyką i oceną stanu technicznego rurociągów solanki w Kopalni Soli Mogilno.

Z inicjatywy prof. Darowickiego na Politechnice Gdańskiej powstał międzywydziałowy kierunek studiów Inżynieria Materiałowa oraz  kierunek Konserwacja i Degradacja Materiałów. Ponadto profesor kieruje studiami podyplomowymi Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, na których od lat nie brakuje chętnych. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowane są również cykliczne, specjalistyczne kursy: Inspektor Powłok Antykorozyjnych i Inspektor Ochrony Katodowej. Kursy te zostały utworzone na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i uzyskały akredytacje Det Norske Veritas Germmanischer Lloyd i Polskiego Rejestru Statków. Certyfikaty inspektorskie honorowane są na całym świecie.

Profesor Darowicki zasiada w komitetach naukowych największych światowych konferencji, poświęconych elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz w radach wydawniczych wielu czasopism naukowych. W latach 1996–2006 reprezentował Polskę w Światowej Radzie Korozji i w Europejskiej Federacji Korozyjnej. Przez dwie kadencje, w latach 1997–2003, był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego.

Stworzył program Doktorat wdrożeniowy na Politechnice Gdańskiej, został pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej, a w chwili obecnej jej Dyrektorem.

Nie ma wątpliwości, iż całokształt działalności profesora Kazimierza Darowickiego przyczynił się do wyróżnienia w postaci Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Gratulujemy serdecznie.

517 wyświetleń