Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-08

Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG

Mariusz Szkoda
dr inż. Mariusz Szkoda z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego PG uzyskał stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki /Fot. Krzysztof Krzempek, PG/
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendia otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Laureatem konkursu w roku 2021 został dr inż. Mariusz Szkoda z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Gratulujemy serdecznie !

Ogłoszenie wyników

514 wyświetleń