Jubileusz 90 urodzin Profesora Zdzisława E. Sikorskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-13

Jubileusz 90 urodzin Profesora Zdzisława E. Sikorskiego

Zdzisław E. Sikorski
Prof. Zdzisław E. Sikorski /Fot. Ewa Kowalska
W dniach 1 - 2 lipca 2021 roku w Politechnice Gdańskiej (PG) odbyła się XLV Sesja Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, zorganizowana przez Katedrę Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności (KChTiBŻ) Wydziału Chemicznego przy współudziale Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Była to świetna okazja, aby uczcić Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Zdzisława E. Sikorskiego dr h.c.

Kierownik Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności w imieniu społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego PG, w tym także koleżanek i kolegów z Katedry, złożyła jubileuszowe życzenia urodzinowe Panu Profesorowi. Do życzeń dołączyli się byli współpracownicy zespołu Pana Profesora oraz przedstawiciele różnych jednostek naukowych.

Profesor Zdzisław E. Sikorski ze środowiskiem naukowym Gdańska związany jest od 1950 roku, kiedy to rozpoczął studia w PG, początkowo na Wydziale Agrotechnicznym, a po jego rozwiązaniu na Wydziale Chemicznym. W PG zdobył też kolejne stopnie i tytuły naukowe: inżyniera (1954), magistra inżyniera chemii (1956), doktora nauk technicznych (1961), doktora habilitowanego nauk technicznych (1965), profesora nadzwyczajnego nauk technicznych (1973) oraz profesora zwyczajnego (1980). Pan Profesor od 1965 roku pełnił w PG wiele odpowiedzialnych funkcji. Był organizatorem i kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Żywności, pełnił funkcję prodziekana (1966-1969) oraz dziekana (1973-1975 i 1978-1981) Wydziału Chemicznego, był organizatorem i kierownikiem kierunku dyplomowania Technologia utrwalania żywności na studiach magisterskich oraz kierunku Technologia i analiza żywności na studiach inżynierskich, a także jednym z inicjatorów powołania na Wydziale Chemicznym studiów biotechnologicznych. Profesor Sikorski przewodniczył także Radzie Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Był ponadto przewodniczącym Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz członkiem International Academy of Food Science and Technology. Pracował również w innych placówkach, takich jak Ohio State University (Ohio, USA), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (Hobart, Australia), Department of Scientific and Industrial Research (Auckland, Nowa Zelandia) oraz National Taiwan Ocean University w Keelung. Doświadczenie przemysłowe zdobywał w browarach, w zakładach przetwórstwa rybnego, mięsnego i warzywnego oraz na trawlerze rybołówstwa dalekomorskiego.

Pan Profesor jest w znakomitej formie, którą jak twierdzi zawdzięcza intensywnej pracy oraz codziennym spacerom z żoną nad Zatoką Gdańską. Czynnie uczestniczy też w życiu naukowym, co jest całkowicie wyjątkowe. Szczególny podziw budzi aktywność Pana Profesora w redagowaniu i wydawaniu książek. Jest On inicjatorem, redaktorem i autorem licznych podręczników akademickich z zakresu chemii i technologii żywności. Jest też redaktorem i twórcą serii książek pt. Chemical and Functional Properties of Food Components” wydawanej przez prestiżowe amerykańskie wydawnictwo CRC Press.

Jeszcze raz składamy Panu Profesorowi życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia oraz wielu dni pełnych radości i satysfakcji.

112 wyświetleń