Konkurs na najlepszą pracę z zakresu tworzyw sztucznych | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-06

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  30 września  2021 r.
Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych .
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2021 r.

Formularz zgłoszenia znajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  • jednostronne streszczenie pracy;
  • potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  • opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl,
a oryginał formularza na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:
tel. 22 828 04 13; e-mail: office@tworzywa.org.pl

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych;
Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;
Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych.
Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.

71 wyświetleń