Konkurs „Zmierz H2 dla PGNiG” | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-13

Konkurs „Zmierz H2 dla PGNiG”

Logotyp PGNiG
W dniu 6 września PGNiG SA uruchomiło konkurs „Zmierz H2 dla PGNiG”.

Projekt ma na celu opracowanie skutecznejwysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody – w postaci urządzenia lub czujnika – pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność, przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.innvento.pl oraz www.pgnig.pl/innowacyjnosc.

51 wyświetleń