Nagrody dla młodych pracowników nauki - GTN | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-20

Nagrody dla młodych pracowników nauki - GTN

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają, że zamierzają po raz czterdziesty szósty przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane do końca 2021 roku, z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa:

Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV - Nauk Technicznych

Wydział V - Nauk o Ziemi

Nagrody GTN przyznaje się osobom, które do końca roku kalendarzowego, za który przyznawane są nagrody nie przekroczyły 35 roku życia.

Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie:

http://gtn.cba.pl/index.php/nagrody

Wnioski należy składać w wersji papierowej u Pani dr inż. Żanety Bargańskiej (pokój 314, Sekcja Finansowa, III piętro Chemia A) w terminie do 15 listopada 2021 r. (godz. 12:00) oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: zanbarga@pg.edu.pl oraz janusz.datta@pg.edu.pl.

Wnioski po rozpatrzeniu przez kolegium dziekańskie zostaną zaopiniowane przez panią Dziekan Wydziału Chemicznego.

Przypominam, że Laureatem Konkursu za rok 2020 był dr inż. Tomasz Majchrzak. Nagroda została mu przyznana za rozprawę doktorską pt. „Acomprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying proces using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry

Zachęcam młodych pracowników naszego Wydziału do zgłaszania swoich osiągnięć.

Janusz Datta

146 wyświetleń