Zarządzenie Rektora dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-28

Zarządzenie Rektora dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej

Berło rektora Politechniki Gdańskiej

W dniu 27 października 2021 zostało wydane Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2021 w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej.

Zarządzenie obowiązuje pracowników i studentów.

Goście i interesanci przebywający na terenie kampusu zobowiązani są zakrywać, przy pomocy maseczki, usta i nos na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 66/2021

101 wyświetleń