Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-05

Zgłaszanie kandydatów do wyróżnień i medali Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Do dnia 15 października 2021 r. można zgłaszać kandydatów do wyróżnień i medali PTChem. Wnioski wraz z dokumentacją należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: medale@ptchem.pl.
 

Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje godności, odznaki i medale:

Godność Prezesa Honorowego - najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego - jest nadawane jednemu z byłych prezesów, który szczególnie zasłużył się Towarzystwu, a godność Członka Honorowego jest przyznawana chemikowi o wybitnym dorobku naukowym oraz szczególnych zasługach dla polskiej chemii i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaka Honorowa jest nadawana za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Naukowcy o światowym dorobku mogą być odznaczeni medalami imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Jędrzeja Śniadeckiego:

  • Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie przyznaje się chemikowi stale pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii oraz zasługi dla środowiska polskich chemików.
  • Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego przyznaje się chemikowi stale pracującemu w Polsce za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.

Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej przyznawany jest medal imienia Wiktora Kemuli, medal imienia Jana Zawidzkiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii fizycznej, medal imienia Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej, za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej przyznawany jest medal imienia Stanisława Kostaneckiego, natomiast za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii i inżynierii chemicznej przyznaje się medal imienia Ignacego Mościckiego. Medal i Nagroda imienia Włodzimierza Kołosa jest wyróżnieniem przyznawanym co dwa lata za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej – wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się medale:

  • Medal imienia Jana Harabaszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitne osiągnięcia w nauczaniu chemii.
  • Medal imienia Zofii Matysikowej przyznaje się nauczycielom chemii, członkom PTChem, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Osoby szczególnie zasłużone dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wspierające jego działalność w kraju i za granicą wyróżnia się Medalem Okolicznościowym.

Z kolei młodych wybitnych naukowców, w okresie dwóch lat od uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, przed ukończeniem czterdziestego roku życia, wyróżnia się Wykładem imienia Jana Czochralskiego – Polskie Towarzystwo Chemiczne obejmuje mecenat nad wygłoszeniem przez wyróżnioną osobę serii wykładów w wybranych oddziałach Towarzystwa.

Szczegóły dotyczące medali i godności można znaleźć na stronie www.ptchem.pl w zakładce Wyróżnienia: https://ptchem.pl/pl/honors/distinctions-and-medals-ptchem .

68 wyświetleń