Wywiad z Prof. K. Darowickim, Osobowością Roku 2021 na Politechnice Gdańskiej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-22

Wywiad z Prof. K. Darowickim, Osobowością Roku 2021 na Politechnice Gdańskiej

prof. Kazimierz Darowicki
prof. Kazimierz Darowicki. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Tytuł „Osobowości Politechniki Gdańskiej” jest nadawany przez Senat Politechniki Gdańskiej i przyznaje się tylko jeden taki tytuł w roku kalendarzowym, zaś wręczenie tytułu „Osobowości Politechniki Gdańskiej” ma wyjątkowo uroczysty charakter i odbywa się podczas uroczystości Uczelni. Osoba wyróżniona zostaje wpisana do „Złotej Księgi Politechniki Gdańskiej”.

W roku 2021 Osobowością Politechniki Gdańskiej - w uznaniu szczególnych zasług dla Uczelni w zakresie rozwoju i promocji nauki, edukacji, kultury, gospodarki oraz działalności publicznej - został pracownik Wydziału Chemicznego profesor Kazimierz Darowicki. Od 1996 roku kieruje Katedrą Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, od roku 2020 pełni funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej PG, a od roku 2021 jest także koordynatorem Centrum Technologii Wodorowych.

Zapraszam na krótki wywiad z Osobowością PG profesorem Kazimierzem Darowickim.

114 wyświetleń