Konkurs Mistrz Techniki Pomorza | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-03

Konkurs Mistrz Techniki Pomorza

Grafika tematyczna - Mistrz Techniki Pomorza

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku serdecznie zaprasza autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo - badawczych, a także zespoły osób – złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów do udziału w Konkursie Mistrz Techniki Pomorza.

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

  • konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • ochrony środowiska,
  • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, działających na terenie Pomorza, które dbają o wdrażanie nowych technologii, a tym samym innowacyjność gospodarki.

Termin składania wniosków - 20.01.2022 r. 

Najlepsze prace zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT.

Regulamin Konkursu Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


Kontakt:

projekty@gdansk.enot.pl

72 wyświetleń