Konkurs MEiN "Perły nauki" - dla studentów | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-13

Konkurs MEiN "Perły nauki" - dla studentów

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w nowym konkursie "Perły nauki".

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu, wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Konkurs skierowany jest do osób prowadzących zaawansowane badania naukowe albo twórczość artystyczną na wysokim poziomie i posiadają co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe lub artystyczne oraz udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.

Na realizację projektu badawczego można pozyskać środki w wysokości od 200 000 zł do 240 000 zł (w zależności od dziedziny nauk, którą reprezentuje wnioskodawca), a okres jego realizacji nie przekracza 48 miesięcy.

Nabór wniosków potrwa do 18 lutego 2022 r. (godz. 16.00).

Wnioski do programu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki.

Termin przesłania, poprzez system MojaPG, zgłoszeń projektów do Działu Projektów PG, do weryfikacji, upływa w dniu 4.02.2022 r. Akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu.

Osoby do kontaktu z Działu Projektów PG: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Zachęcamy naszych Studentów do wzięcia udziału w konkursie.

195 wyświetleń