Konkurs NCN SONATINA 6 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-13

Konkurs NCN SONATINA 6

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

Szanowni Państwo,

informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem projektu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 6 zaplanowano na 25 mln zł.

Kierownik projektu badawczego zobowiązany jest do:

  1. zaplanowania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.
  2. odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, który jest dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl,i Postępować należy zgodnie z procedurą składania wniosków.

Informacje dotyczące wypełniania wniosków w systemie ZSUN/OSF są dostępne na stronie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/SONATINA_6_wytyczne_uzupelnianie_wniosku.pdf

Nabór wniosków rozpoczął się 16 grudnia 2021 r. i trwać będzie do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Zachęcam naszych młodych naukowców do składania wniosków.
Janusz Datta

60 wyświetleń