Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-10

Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej

Logotyp Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Podstawę do ubiegania się o Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej Państwowej Akademii Nauk stanowi monografia albo publikacja lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającym termin składania wniosku. W konkursie przyznana zostanie Nagroda indywidualna lub zespołowa.

Wniosek powinien zawierać:

  1. list przewodni osoby zgłaszającej (§ 2, ust. 2a i b), zawierający opinię o kandydacie;
  2. autorskie sformułowanie osiągnięcia badawczego, które ma być przedmiotem Nagrody zawierające zestawienie publikacji lub informacje na temat monografii;
  3. kopie prac (pliki PDF) stanowiących podstawę zgłoszenia do Konkursu
  4. naukowy i zawodowy życiorys z uwzględnieniem pełnego wykazu publikacji, głównych kierunków badawczych, nagród i wyróżnień naukowych, funkcji pełnionych w organizacjach i towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych;
  5. zgodę kandydata (kandydatów) na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków zawarte są w Regulaminie konkursu znajdującym się pod adresem  http://www.kcha.pan.pl/pl

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski należy przesłać do dnia 25.02.2022 bezpośrednio do prof. dr hab. Ireny Staneczko-Baranowskej na adres e-mailowy: Irena.Staneczko-Baranowska@polsl.pl.

45 wyświetleń