Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-10

Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej

Logotyp Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs. Kandydatem do nagrody może być osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat.

Wniosek powinien zawierać: list przewodni i opinię rekomendującego członka Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz dokumentację wystąpienia o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami, a także zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia kandydatury do Nagrody może dokonać wyłącznie członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a  przedmiotem wniosku jest osiągnięcie naukowe przedłożone w celu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Laureat jest zobowiązany do prezentacji treści nagrodzonych osiągnięć naukowych w formie 30‑minutowego wykładu podczas plenarnego zebrania KChA PAN.

Materiały zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 25.02.2022 r,  bezpośrednio do prof. dr hab. Pawła Kościelniaka: na adres: pawel.koscielniak@uj.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie: https://kcha.pan.pl/index.php/pl/konkurs-najlepsza-habilitacja/regulamin-konkursu

68 wyświetleń