Konferencja „Żywność i żywienie w pigułce” - online | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-23

Konferencja „Żywność i żywienie w pigułce” - online

Grafika informacyjna I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Żywność i żywienie w pigułce”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Żywność i żywienie w pigułce”, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. on-line na platformie zoom. Konferencja jest organizowana przez Katedrę i Zakład Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło
Naukowe Bromatologia.

Celem spotkania jest podkreślenie roli żywności i żywienia w życiu człowieka oraz integracja środowiska *studentów, doktorantów i młodych naukowców*, którzy będą mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń i owocnej dyskusji. W ramach wydarzenia prelegenci mogą przedstawić wyniki badań własnych, bądź prezentacje o tematyce popularno-naukowej w ramach następujących obszarów tematycznych:

Żywność • Żywienie • Suplementy diety • Przetwarzanie żywności • Varia

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji:
http://bromatologia-konferencja.gumed.edu.pl/

232 wyświetleń