Nasze osiągnięcia w ramach IDUB | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-05

Nasze osiągnięcia w ramach IDUB

Programy Technetium i Uranium

Mamy kolejne sukcesy w zdobywaniu finansowania naszych badań. II edycja programu TECHNETIUM okazała się szczęśliwą na kilku z naszych naukowców. W zakończonym naborze do programu złożonych zostało 30 wniosków, z których 20 otrzymało finansowanie. Przyznano niemal 500 000 zł w ramach wspierania aktywności mentorów – nauczycieli akademickich - opiekujących się szczególnie uzdolnionymi studentami, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Laureatami z Wydziału Chemicznego są

Kierownik projektu

Centrum POB

Tytuł projektu

dr inż. Natalia Łukasik

Centrum Materiałów Przyszłości

Polimerowe materiały sorpcyjne oparte na surowcach ze źródeł odnawialnych służące do usuwania zanieczyszczeń organicznych z roztworów wodnych

prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

Centrum Materiałów Przyszłości

Nanostrukturalne kompozytowe fotoanody na bazie TiO2 i grafeno-podobnego azotku węgla

dr hab. inż. Adam Kloskowski

Centrum Materiałów Przyszłości

Assessment of the effect of voids in ionic liquids on their ability to absorb carbon dioxide - theoretical and experimental studies.

dr inż. Paweł Filipkowski

EkoTech

Wsparcie opiekunów utalentowanych studentów realizujących ISB oraz aktualizacja stanu wiedzy na temat genotoksyczności opakowań i materiałów termoizolacyjnych z polistyrenu

dr hab. inż. Jacek Gębicki

EkoTech

Bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony do monitorowania emisji gazu składowiskowego

Pełną listę laureatów można zobaczyć tutaj.

W II edycji programu URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS finansowanie otrzymało jedenaście kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Łączna wartość dofinansowania to niemal 325 000 zł.

Laureatką z Wydziału Chemicznego jest dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, która otrzymała dofinansowanie projektu "Chemia bez granic - warsztaty fizykochemiczne dla uczniów szkół średnich".

Pełna lista laureatów znajduje się tutaj.

Wszystkim laureatom i laureatkom serdecznie gratulujemy życząc powodzenia w realizacji projektów.

159 wyświetleń