VI Edycja Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-08

VI Edycja Konkursu PZPTS na najlepszą pracę dyplomową

Logotyp PZPTS
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską oraz doktorską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2022 r.

Nagroda w konkursie – 5 000 złotych dla prac niższego szczebla, 10 000 złotych dla prac doktorskich.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszenia zajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem
należy przedłożyć:

  • Jednostronne streszczenie pracy;
  • Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
  • Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:
tel. 22 828 04 13; e-mail: office@tworzywa.org.pl

213 wyświetleń