Cztery nagrody dla pracowników KTP na targach INTARG 2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-03

Cztery nagrody dla pracowników KTP na targach INTARG 2022

Przedstawiciele Wydziału Chemicznego na targach INTARG 2022
Na zdjęciu od lewej: inż. Karina Kopczyńska, studentka kierunku Inżynieria Materiałowa - II st., I sem., dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska, Pani Barbara Haller, Prezes Targów, inż. Martyna Kordyzon, studentka kierunku Inżynieria Materiałowa - II st., I sem., dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw., Przewodniczący Międzynarodowego Jury / fot. archiwum prywatne
W czwartek 12 maja w Spodku/Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyły się 15. jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022.  Wydarzenie to poświęcone jest międzynarodowej prezentacji i promocji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług  innowacyjnych kierowanych do przemysłu.

Targi INTARG® dzięki wypracowanej wysokiej międzynarodowej renomie zostały objęte patronatem przez najwyższej rangi instytucje, na czele z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO – jedną z 16 agend ONZ. INTARG® jako jedyne targi w Polsce i nieliczne w świecie odbywają się pod honorowym patronatem WIPO.

Wystawiono ponad 500 wynalazków i innowacji, które oceniało 41 jurorów i ekspertów z 18 krajów reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu. Podczas tego wydarzenia odbyło się 16 paneli dyskusyjnych i konferencji, a wystawcy pochodzili z blisko 40 krajów.

Na targach zostały zaprezentowane i nagrodzone 4. nagrodami, wynalazki autorstwa pracowników Katedry Technologii Polimerów:

  • Złoty medal za wynalazek: Sposób otrzymywania lanych poliuretanów o obniżonej palności, autorzy: Janusz Datta, Paulina Parcheta-Szwindowska, Izabela Zagożdżon, Joanna Niesiobędzka, Zgłoszenie patentowe w UPRP o numerze P.434425.
  • Srebrny medal za wynalazek: Liniowe bio-poliole poliestrowe oraz sposób ich otrzymywania, autorzy: Paulina Parcheta-Szwindowska, Kamila Rohde, Janusz Datta, Zgłoszenie patentowe w UPRP o numerze P.438914.
  • Brązowy medal za wynalazek: Sposób otrzymywania liniowych bio-polioli poliestrowych, autorzy: Janusz Datta, Paulina Parcheta-Szwindowska, PATENT w UPRP o numerze 234556.
  • Nagroda specjalna przyznana przez Światowe Stowarzyszenia Własności Intelektualnej Wynalazków (World Invention Intellectual Property Associations) za wynalazek: Sposób otrzymywania lanych poliuretanów o obniżonej palności, autorzy: Janusz Datta, Paulina Parcheta-Szwindowska, Izabela Zagożdżon, Joanna Niesiobędzka, Zgłoszenie patentowe w UPRP o numerze P.434425.
303 wyświetleń