Politechnika Gdańska trzecią uczelnią techniczną w Polsce w nowo opublikowanym Rankingu! | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-23

Politechnika Gdańska trzecią uczelnią techniczną w Polsce w nowo opublikowanym Rankingu!

Ranking szkół wyższych 2022
Politechnika Gdańska już po raz drugi zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych, a także utrzymała szóstą pozycję w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju.

W rankingu Perspektywy 2022 oceniono także 71 kierunków studiów w obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze, leśne i weterynaryjne oraz teologiczne.

Wysoko uplasowały się kierunki prowadzone na naszym Wydziale:

w obszarze nauk ścisłych: kierunek Chemia awansował z zajmowanej w zeszłym roku 5 pozycji na 3 (po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, które zajmują ex aequo 1. miejsce), w obszarze kierunków technicznych: Biotechnologia zajęła miejsce 5. (w ubiegłym roku 6.), Technologia chemiczna awansowała z miejsca 4 na 3.

Ranking Uczelni Akademickich opiera się ma siedmiu kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. W rankingu uwzględniane są wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Więcej informacji o wynikach rankingu i metodologii oceniania można znaleźć na stronie: https://2022.ranking.perspektywy.pl/2022/ranking/ranking-uczelni-akademickich

59 wyświetleń