dr inż. Aleksander Hejna stypendystą Ministra Edukacji i Nauki | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-05

dr inż. Aleksander Hejna stypendystą Ministra Edukacji i Nauki

Aleksander Hejna
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę laureatów konkursu na stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Przyznano 215 stypendiów na łączną kwotę 42 mln zł. Stypendium wynosi 5 390 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 3 lata. Jest to już 17 edycja konkursu.

O stypendium mogą ubiegać się młodzi naukowcy – doktoranci lub nauczyciele akademiccy, w przypadku których od otrzymania stopnia doktora nie minęło więcej niż 7 lat.

Oceniano dorobek młodych naukowców – publikacje naukowe oraz zastosowania praktyczne wyników prowadzonych badań naukowych.

Zespół oceniający rozpatrzył 1719 wniosków o stypendium, przyznając punktację w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. W każdej z dyscyplin przyznano podobną liczbę stypendiów.

Z Wydziału Chemicznego stypendium w tym roku otrzymał Pan dr inż. Aleksander Hejna z Katedry Technologii Polimerów, reprezentujący inżynierię chemiczną – gratulujemy!

379 wyświetleń