XXXII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-06

XXXII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

grafika tematyczna

Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku odbędzie się XXXII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2021/2022.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/mLees3YkjPnQUjXx8
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, również przesłane w formie elektronicznej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), przesłaną w wersji elektronicznej,
  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 9.12.2022 podczas uroczystości zorganizowanej w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji

Zgłaszanie prac:

Prace wraz z wyżej wymienioną dokumentacją należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza:

https://forms.gle/mLees3YkjPnQUjXx8

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października 2022. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 9 grudnia 2022 na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie WWW:

https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxii-edycja

132 wyświetleń