Podstawowy kurs wspierający do każdego przedmiotu na eNauczaniu | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-24

Podstawowy kurs wspierający do każdego przedmiotu na eNauczaniu

grafika tematyczna

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w nowym regulaminie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2022/2023 pojawił się zapis, że do każdego przedmiotu powinien być utworzony kurs na platformie eNauczanie, na którym będą wstawiane materiały do zajęć oraz bieżące informacje, m.in. wyniki sprawdzianów, kolokwiów, itp.

"(...) Do każdego przedmiotu powinien być utworzony kurs na platformie eNauczanie, na którym będą umieszczane materiały do zajęć oraz bieżące informacje, w szczególności wyniki określone w ust.7 (...) Wyniki sprawdzianów, kolokwiów, sprawozdań z laboratoriów, projektów oraz innych form weryfikacji efektów uczenia się (…)" – Uchwała Senatu PG nr 204/2022/XXV z 16 marca 2022 r.

Taki podstawowy kurs wspierający do każdego przedmiotu na eNauczaniu ma być wsparciem studentów w procesie uczenia się.

 1. Po co studentom kurs na e-Nauczaniu:
  • W celu zebrania wszystkich informacji w jednym miejscu
  • Aktualne informacje, stale aktualizowane
  • Możliwość uzyskania informacji w dowolnym momencie semestru
  • W razie konieczności przejścia na nauczanie zdalne – od razu wiadomo, gdzie będą wszystkie informacje i jak się skontaktować
  • Wiarygodne informacje o kryteriach zaliczenia etc.
 2. Po co nauczycielowi kurs na eNauczaniu?
  • Ma wszystkie przekazane studentom informacje w jednym miejscu
  • Może poprosić studentów o przesyłanie wszystkich zadań poprzez platformę (bez konieczności sprawdzania maili)
  • Łatwe przekazywanie informacji wszystkim lub wybranym studentom
  • Uporządkowanie wiedzy studenta,
  • Możliwość prowadzenia dziennika z zakresu sprawdzania obecności,
  • Sprawne (automatyczne) ocenianie testów
  • Przesyłanie komunikatów,
  • Zbiorcze wysyłanie email-i
  • W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne – od razu mamy platformę, na której mamy wszystkie informacje i możliwość kontaktu
  • Możliwość wykorzystania przestrzeni dyskowej na opracowane przez studentów zadania.
46 wyświetleń